Çocuk Gelişimi ile İlgilenenlerin İzleyebileceği Yöntemler

0
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi

Çocuk gelişimi günümüzde artık çok geniş bir kavram olarak önümüze çıkmaktadır. Öncelikle çocuk kimdir? sorusuna cevap vererek başlayalım. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin birinci maddesinde “on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır” ifadesi yer almaktadır. Bu sözleşmeye imza atarak taraf olan ülkemizde de her birey on sekiz yaşına kadar çocuk kabul edilmektedir. Dolayısıyla ülkemizde on sekiz yaşına kadar olan herkes bu sözleşmedeki çocuk haklarından yararlanabilmektedir.

Ülkemizde çocuk gelişimi ile ilgili olarak ön lisans ve lisans programları vardır. Bu programların amacı, sıfır – on sekiz yaş arasındaki normal gelişim gösteren, korunmaya muhtaç, özel eğitim ihtiyacı olan veya hastanede yatan çocukları tüm gelişim alanlarında (zihinsel, dil, özbakım, sosyal ve duygusal) destekleyen, teorik ve uygulamalı programlar ile çocuğa, eğitimciye, aileye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimi Eğitimcisi yetiştirmektir.

Üniversitelerin genellikle Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bölümlerinde okutulan çocuk gelişimi programlarında meslek dersleri olarak; anatomi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk gelişimi ve eğitimine giriş, bebeklik döneminde gelişim ve eğitim, gelişim teorileri, erken çocukluk dönemi ve eğitimi gibi çocuk gelişimi dersleri verilmektedir. Bu derslerin yanında öğrenciler üçüncü ve dördüncü sınıfta; okul öncesi eğitim kurumlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında, hastanelerde vb. uygulama yaparak eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da kendine bağlı kurum ve kuruluşları öğrencilere açarak eğitimlerine katkı sunmaktadır.


Bu programda okuyan öğrenciler, 0-18 yaş grubundaki bebeklik, okul öncesi, okul ve gençlik çağlarındaki çocukların gelişim alanları ve gelişim düzeyleri ile ilgili olarak kendilerini geliştirecek çocuk gelişimi yazılarını takip etmektedirler. Çocuk gelişimi programlarından mezun olan öğrenciler; çocukların gelişim düzeylerine uygun destekleyici eğitim programları hazırlama, programı uygulama, programın çocuğa ve aileye katkı sağlayıp sağlamadığını izleme ve yeni düzenlemeler yapma gibi konularda yetkin olarak iş hayatına atılmaktadırlar.

Çocuk gelişimi programlarından mezun olan ve Çocuk Gelişimi Eğitimcisi unvanını alan kişiler; çocuk gelişimi ile ilgili olarak hangi bilgi, beceri, davranışların hangi yaş ve düzeylerde çocuklara ve gençlere kazandırılacağı konularında karar verici durumundadırlar. Çocuk gelişimcileri, çocukları tüm gelişim alanlarında desteklemek ve çocuk sağlığı ve hastalıkları hakkında bilirkişi olarak anne babaları yönlendirirler. Özel eğitime muhtaç çocukların gelişimlerine ve uyumlarına yardımcı olurlar. Bu çocuklar için basit beden eğitimi hareketleri, müzik çalışmaları, drama, sanat ve ana dili etkinlikleri yaparak onların gelişimlerine ve topluma uyumlarına katkı sağlamak da görevleri arasındadır.

Bir Yorum Bırak