Velayet Hakkında Genel Bilgi

0
Hukuk
Hukuk

Evlilik birliği açısından sorunların yaşanmaya başlandığı evliliklerde, taraflar tarafından boşanma davaları açılabiliyor. Modern yüzyıl Türkiye’sinde uygulanmakta olan söz konusu Türk Medeni Kanunu çerçevesinde bireylere-çiftlere tanınmakta olan bu boşanma davalarındaki önemli noktalardan birisi eğer varsa çocuk veya çocukları hangi tarafta kalacağının belirlenmesidir. Evlilik birliği bozulan evliliklerdeki çocukların ya da çocuğun korunması ve temsilinin gerçekleştirilebilmesi amacı ile belirlenmiş olan hukuksal hak olan velayet, modern çağda boşanma davalarının en tartışmalı konuları arasında yer alır. Çocuk ya da çocukların doğru ve sağlıklı gelişiminin sağlanması, gereksinimlerinin karşılanması ve ideal bir ortam içerisinde yetiştirilmesinin sağlanabilmesi faktörler dolayısı ile velayet davaları son derece geniş bir kapsama sahiptir. Bu çerçevede de çocuğunun ya da çocuklarının velayetini kendine almak isteyen ebeveynler tarafından açılacak velayet davası için mutlaka profesyonel velayet avukatı Ankara büro desteğinden yararlanması gerekir. Çocuğunun ya da çocuklarının velayetini alabilmek için açacağı davada en uygun şekilde hareket etmesi ve süreci gerekli olduğu şekilde yönlendirebilmesi açısından ebeveynlere avukat tarafından profesyonel hukuk desteği verilebilmektedir.

Boşanma Davası Süresince Velayet Kimde Olur?

Boşanma davaları sırasında eğer evlilikte doğan çocuk ya da çocukların bulunması durumunda dava sürecinde velayet hem anne hem de babadır. Boşanma davası sona erene kadar ve velayetin hangi tarafa verileceği kesin şekilde verilene dek bu süreç işletilmektedir. Günümüzde boşanma davaları devam ederken, çocuk ya da çocuklar ebeveynlerden birisinde kalır ki bu durum da genellikle anne tarafı olmaktadır.


Velayet Davası Şartları Nelerdir?

Velayet davalarında belirlenmiş olan belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında çocuğun çıkarlarının hangi taraf tarafından korunabileceği, çocuğun çok küçük olması ve anne bakımına ihtiyaç duyması, çocuğun ebeveynlerden hangisi ile duygusal yönden daha fazla bağlılığa sahip olduğu, çocuğun hangi tarafta düzenli ve sağlıklı yaşam standartlarına sahip olabileceği, hangi tarafta kardeşlerinden ayrılmayacak ve daha iyi duygusal yakınlaşma kurabileceğine bakılmaktadır. Bu gibi şartların oluşturulması durumunda velayet davası nasıl açılır sorusunun yanıtı alınabilmektedir. Velayet davalarının bu gibi çok önemli etkenlerinin ve kapsamının bulunuyor olması dolayısı ile profesyonel hukuk ve avukatlık desteğinin alınması açılacak velayet davalarında alınacak sonucun daha hızlı ve istendiği şekilde olma olasılığının çok daha yüksek olmasını sağlayacaktır.

Velayet İptali Şartları Nelerdir?

Günümüzde velayet davası neticesinde çocuğu ya da çocukları alan tarafın gerekli olan şartları sağlamaması durumunda velayetin diğer tarafa verilmesi söz konusu olabilmektedir. Özellikle de mahkemeden çocuğun ya da çocukların velayetini almış olan tarafın gerekli olduğu şekilde ilgi göstermemekte ise ya da sorumluluklarını tam olarak yerine getirmiyor ise ve şiddet eylemlerinde bulunuyor veya şiddet eğilimi gösteriyor ise karşı taraf tarafından mahkemeye yapılacak başvuru ile söz konusu şartların oluştuğu yönündeki iddiasının ispatını sağlayarak, çocuğun ya da çocukların velayetini kendi tarafına alabilmektedir.

Bir Yorum Bırak